Anaconda Pluss-skap

Category
Joab
About This Project

Anaconda Pluss-skap

Anaconda Pluss-skap er en beholder for innsamling av gjenvinningsmateriale eller bioavfall, som monteres mellom førerhuset og det ordinære renovasjonsaggregatet. Beholderen er helt tett og dermed egnet for innsamling av vått materiale. Pluss-skapet finnes i en rekke ulike størrelser avhengig av type kjøring.
 
Pluss-skapet er utstyrt med en vertikalgående løfteinnretning, med innlasting på høyre side. Løfteinnretningen finnes i ulike bredder avhengig av avfallsbeholderens størrelse. Tømming av beholderen gjøres mot venstre og den er høyttømmende for å gjøre det enklere å tømme i containere.
 
Manøvreringen skjer med en joystick plassert på utsiden av aggregatet, mens tømmingen styres fra hytten. Pluss-skapet med løfteinnretningen er konstruert slik at chassis-utstyr som f.eks. drivstofftank kan beholde sin opprinnelige plassering takket være en smart løsning som ikke går nedenfor chassisrammen.
 
Anaconda er med sin lave egenvekt, store presskraft og moderne teknikk ett av markedets smarteste og mest effektive alternativ ved innsamling av gjenvinningsmateriale. Den ble utviklet med fokus på miljø, lave drifts- og vedlikeholdskostnader og brukevennlighet. Anacondas smarte løsninger gjør den til det mest miljøvennlige og økonomisk fordelaktige renovasjonsaggregatet man kan ha.

 

Produktblad til Anaconda Pluss-skap