Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

For oss i Rich.Steen er det viktig at våre kunder vet at produktene og tjenestene vi leverer er et resultat av miljøfokusert og bærekraftig drift. Ikke minst har vi også et sosialt ansvar. Et ansvar som omfattes av åpenhetsloven.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjøre vårt ypperste for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og hos våre eiere, samt hos oss selv.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene. Loven pålegger blant annet virksomhetene til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd – og sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Aktsomhetsvurdering

Det er viktig at vi i Rich.Steen kan være sikker på at vår egen virksomhet, samt virksomheten til våre leverandører drives uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer at vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av både vår egen, og leverandørenes virksomhet.

Retningslinjene for aktsomhetsvurderinger fra OECD krever også at virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger i forbindelse med ulike forretningsbeslutninger. For eksempel gjennomføres dette ved etablering av nye leverandører eller lansering av nye produkter. Vi i Rich.Steen jobber risikobasert hvor risikovurderinger er en del av ledelsessystemet vårt. Aktsomhetsvurderinger forut for forretningsbeslutninger er lovkrav på linje med overholdelse av andre lover og forskrifter.

Vår fremgangsmetode og prosess

Prosessen for aktsomhetsvurderinger i Rich. Steen AS er basert på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv» (ekstern lenke).

For generelle henvendelser rundt Rich.Steen og åpenhetsloven, benytt skjemaet under.