Personvernerklæring

Hensikten med denne personvernerklæringen er å hjelpe deg med å forstå hvilken informasjon vi lagrer, hvorfor vi lagrer den og hva vi gjør med den. Dette er viktig, ikke bare for å sikre din personlige informasjon, men også for å forsikre deg om at Rich Steen AS følger EUs generelle databeskyttelsesforordning 2018 (GDPR) som trådte i kraft fra 25. mai 2018.

Denne personvernerklæringen gjelder for følgende domene:
https://www.richsteen.no

1. Personlig informasjon – hva lagrer vi, og hvorfor

Vår nettside har per nå ingen informasjonskapsler, så med mindre du bruker kontaktskjemaet hos oss vil det ikke bli lagt igjen noen spor etter deg for besøket av nettstedet. Dette nettstedet samler inn og bruker personlig informasjon av følgende årsaker:

1.1. Kontaktskjema

Skulle du velge å bruke kontaktskjemaet så blir informasjonen din lagret i vår database, samlet inn i en e-post og sendt til oss via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Informasjonen du har fylt inn i skjemaet blir lagret hos oss for å kunne gi deg en best mulig oppfølging ved henvendelser. Informasjon som lagres ved bruk av kontaktskjema er navn, e-postadresse, telefonnummer og evt relevant informasjon som kommer frem gjennom meldingen som skrives.

2. Https og sikker overføring

Nettstedet vårt bruker kryptering med https. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert, vil det stå https i stedet for bare http i nettleserens adressefelt og de fleste nettlesere vil også vise en hengelås. Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vår nettside) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

3. Våre tredjepartstjenester

Vi bruker tredjeparter til å behandle personlige data på våre vegne. Disse tredjepartene er nøye utvalgt, og alle er i samsvar med lovgivningen i EUs generelle databeskyttelsesforordning 2018 (GDPR).

Syse AS (Sikkerhet og Overholdelse https://www.syse.no/personvern)

4. Hvor lenge lagrer vi informasjonen din

Vi vil beholde dine personlige opplysninger for den perioden som er nødvendig for å oppfylle de formål som er skissert i vår personvernerklæring. Formålet er å holde deg oppdatert på nye tjenester, produkter og seminarer. Du kan alltid kontakte oss hvis du vil at dine personlige data skal slettes fra våre databaser (se kapittel 7). Vi vil besvare henvendelsen så raskt som mulig (innen en måned fra mottak av forespørselen din). 

5. Datainnbrudd 

Vi vil rapportere eventuelle ulovlige datainnbrudd på denne nettsidens database eller databasen/databaser til våre tredjepartstjenester til alle relevante personer og myndigheter innen 72 timer etter innbruddet, dersom det fremgår at personopplysninger lagret på en identifiserbar måte er blitt stjålet.

6. Datakontroller

Datakontroller på denne nettsiden er:
Rich Steen AS
Telefon: +47 67 900 900
E-post: post@richsteen.no

7. Rett til å få tilgang og bli glemt

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. Ta kontakt med oss ​​hvis du vil be om tilgang til dine personlige opplysninger som er lagret i våre databaser. Vi vil besvare henvendelsen så raskt som mulig (innen en måned fra mottak av forespørselen din). Hvis du vil ha din personlige informasjon slettet fra våre databaser og systemer, vennligst kontakt oss:

Rich Steen AS
Telefon: +47 67 900 900
E-post: post@richsteen.no

8. Personvernspørsmål 

Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer om personvernreglene eller databehandlingen, eller hvis du ønsker å klage på et mulig brudd på personvernloven, vennligst kontakt oss:

Rich Steen AS
Telefon: +47 67 900 900
E-post: post@richsteen.no