Rich.Steen + Miljø

Både Rich.Steen og samarbeidspartnerne arbeider for å finne løsninger som bidrar til det grønne skiftet. Utviklingen går raskt fremover, og sammen med leverandørene kan vi bistå kundene i overgangen til renere og støyredusert drift som kommer både folk og miljø til gode.

Vår miljøsatsing

Del for del, og produkt for produkt går utviklingen videre i vårt marked, og parallelt med dette øker også kravene fra etater og bedrifter som skal ivareta viktige tjenestetilbud til innbyggere i hver en bygd og by. Og da kanskje viktigst av alt: overgang til mer miljøvennlige løsninger.

 

De siste årene har vist hvor viktig det er for oss alle å bidra til det grønne skiftet for å skape en bedre fremtid for kommende generasjoner og sørge for at de kan overta en verden i endring, men da til det bedre.

 

Vår bransje står overfor et meget stort ansvar som en viktig brikke i dette skiftet. Vi skal levere produkter og tjenester som samler, sorterer, og foredler avfall som ikke lengre har en nytteverdi, men som igjen kan få det med resirkulering og omdisponering. Og i tiden fremover skal også metodene og utstyret for innsamling ta et stort steg i retning av en grønnere hverdag.

Våre partnere og leverandører jobber hardt med å erstatte fossil drift med rene og effektive løsninger som el- og hybrid-drift. Fra JOAB kan vi allerede nå tilby renovasjonsaggregater, som Anaconda Hybrid med elektrisk drift, som ikke bare er skånsom for miljøet, men som også opererer med et betydelig lavere støynivå.

 

Vi i Rich.Steen vil gjøre vår del av det grønne skiftet og inviterer våre kunder til å være med på overgangen til en renere og mer bærekraftig fremtid.

Per I. Svendsen

Daglig leder, Rich.Steen AS

Kontakt oss.