Den 26.til 28. september samles hele transport og logistikknæringen i Norge på Norges Varemesse på Lillestrøm til tre dager med fag, kunnskap og nyheter. Noen av landets mest innovative hoder møtes på den største og viktigste møteplassen. Det kommer over 100 foredragsholdere fordelt på 29 ulike temaer.

Rich Steen A/S ser frem til denne viktige begivenheten, hvor temaer som innovasjon i transportnæringen, digitalisering, terrortrusler, kabotasje og samferdselspolitikk står i høysete.

Dette skal bli et samlingssted med en rekordstor messe og en flott konferansedel, ikke bare for alle med interesse for transport og logistikk, men for alle som har sans for teknologi, innovasjon og nytenkning

Konferansen blir en viktig møteplass for hele transport- og logistikknæringen. Arrangørene jobber målrettet for at dette skal bli tidenes beste og største møteplass for en samlet bransje.

Administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund Geir A Mo tror at Transport & Logistikk 2019 konferanse og messe, vil sette en helt ny standard

Vi håper flest mulig vil melde seg på, men husk det vil bli rift om de 1000 plassene på konferansen

Alt om konferanse og programmet finner du på konferansens nettside: TransportogLogistikk2019.no