Anaconda Rotopress är konstruerat i höghållfast stål, vilket ger en kompakt och solid konstruktion med hög lastkapacitet. Behållaren tillverkas i storlekar mellan 7 och 41 kubikmeter och är avsedda att monteras på 2-, 3- och 4-axliga chassin och trailers. Komprimeringen sker med hjälp av en roterande trumma, urlastning sker på samma sätt med hjälp av trumman. 

Anaconda Rotopress är tack vare sin unik rotationsprincip en mycket ekonomisk sopbil för insamling av hushållsavfall och motsvarande verksamhetsavfall. Färre rörliga delar betyder mindre underhåll och färre reparationer även vid skiftgång. Ytterligare fördelar som erbjuds av den roterande trumman är enkel och smidig urlastning, helt tät förslutning mellan behållare och baklucka, inga rester och därmed inga illaluktande sopbilar.

JOAB Anaconda är sopbilsaggregatet för dig som värnar om medarbetare och deras arbetsmiljö, bryr dig om boende i närområdet och den globala miljöpåverkan men samtidigt kräver ett modernt och kostnadseffektivt fordon av högsta kvalitet.