JOAB Ecopac Mini & Super är de perfekta aggregateten för sophämtning där det ställs speciella krav. Dessa sopbilsaggregat är lämpliga för hämtning av sopor där en traditionell sopbil inte kommer fram på grund av sin storlek. 

Tack vare sin konstruktion, helsvetsad behållare, är dessa aggregat särskilt lämplig för insamling av våtare avfall. 

JOAB Ecopac Mini & Super ger dig möjlighet att hämta avfall i äldre stadsdelar med smala gränder och låg frigångshöjd. Möjligheten ges även att gå ner i parkeringsgarage eller liknande med låg takhöjd. JOAB Ecopac Mini & Super har en stabil konstruktion med låg egenvikt som gör det möjligt att kunna ta  större nyttolaster och fortfarande vara liten och lättkörd.

Anaconda-Ecopac-SE