Alf Johansen

Vi i Rich.Steen gratulerer Alf Johansen med seks nye Sørling Goldstar og Sørling trippelkjerrer montert på Scania chassis. Vi takker for tillitten og ønsker dere lykke til på veien!